UNGDOM / INTERNASJONALT UNGDOMSARBEID / ETTÅRSUTVEKSLINGEN


ETTÅRSUTVEKSLING

Dette programmet innebærer ett års skolegang på videregående skole i ett av de landene vi utveksler med.

Programmets formål

Å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene.

Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til passer på at du trives med familien og i skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet.

Hvem kan søke?

  • Du må være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise)
  • Ha avsluttet 1. eller 2. klasse i videregående skole

Hva koster det?

Avhengig av hvilket land du reiser til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr 45.000 utenfor Europa, og mellom 25.000 og 30.000 kroner til land i Europa. Mer informasjon om dette får du av kontaktpersonen i ditt distrikt.

Selv om den mottakende klubben gir deg månedspenger, i dag ca. $100, må du regne med penger til personlig forbruk, gaver og suvenirer og reiser som arrangeres av Rotary. Reisene er frivillige.

Hvordan du skal søke?

Gå inn på våre nettsider hvor du finner et kart over Norge og kontaktpersoner i de forskjellige distriktene. Her finner du mer informasjon om Ettårsutvekslingen og søknadsskjema: http://www.ungdomsutveksling.rotary.no

Søknadsfristen er 1. oktober året før du reiser.

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer