Guvernørens månedsbrev - maiGuvernørens månedsbrev for april er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

NYHETER FRA DISTRIKTET

På PETS skulle innkommende presidenter fått tildelt materiell for neste året for å komme i gang med planleggingen av Rotary året. Ikke så lett å møtes, men mandag 13 april møttes Roald Fiksdal og undertegnede på Dombås for å utveksle håndbøker, kortstokker og diverse andre klubb dokumenter. Nå er materiellet fordelt til  AG’ene som skal sørge for at dette blir formidlet videre til klubbene.

Under to måneder gjenstår av året for meg som distriktsguvernør. Jeg er glad for at jeg fikk besøkt alle klubbene i fjor før jul, for det fysiske møtet mellom mennesker kan aldri erstattes av digitale møter. Allikevel er det mye bedre å møtes digitalt enn å ikke gjennomføre møter. Nå kan vi maks være 5 stk sammen og med 2 meters avstand, det blir det ikke klubbmøter av. Forhåpentlig kommer det nye retningslinjer fra regjeringen der dette endres, men jeg vil tro at enkelte vil kvie seg for å møte opp fordi de/eller nære, er i risikogruppen. Muligheten for å kombinere fysiske og digitale møter vil derfor kunne være en løsning for lang tid fremover og som derfor alle klubber bør forsøke seg på. Jeg har vært invitert inn på Intercity møte hos Hadeland RK. Dette gikk helt utmerket, og jeg tror at digitale Intercity møter kan være en mulighet for å invitere klubber som ligger langt unna.

Nå er det opp til klubbene å starte forberedelser for neste år og avslutte dette året.

Sittende styre må gjøre de nødvendige overlappinger med nytt styre og finne ut hvordan presidentskiftet kan gjennomføres i klubben. Klubbene må sørge for at aktiviteten som er gjennomført inneværende år blir dokumentert på «My Rotary» Manage/Rotary Club Central.

Innkommende president skal utarbeide klubbens plan og målsettinger for året, utarbeide budsjett og  legge inn mål for 2020-2021 på «My Rotary» Manage/Rotary Club Central.

På RI sitt læringssenter på https://my.rotary.org/en ligger mange gode digitale kurs – kanskje noe som kan kjøres i plenum for hele klubben på klubbmøter?

Club President: https://learn.rotary.org/members/learn/lp/2/ClubPresidentBasics.

Klubbenes sekretær, kasserer og komiteledere: https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

Distriktet gratulerer

Hamar Vest ble stiftet den 31 mai 1970, som klubb nummer to i Hamar. Det betyr at klubben fyller 50 år i denne måneden. Rotary distrikt 2305 gratulerer med dagen og gir 5000,- til et prosjekt klubben er engasjert i, eller til TRF. Det er godt å se at klubben opprettholder aktivitet til tross for de begrensninger korona epidemien legger for oss alle.

Convention -The 2020 Rotary Virtual Convention

Årets Convention skulle vært gjennomført på Hawaii, den ble kansellert. Nå har imidlertid Rotary International besluttet at Convention skal gjennomføres på digital plattform. Det betyr at langt flere av oss kan følge de ulike foredrag og seanser. Kanskje kan klubben lage et opplegg der flere kan sitte sammen og se foredragene? Convention blir gjennomført i tiden 20 til 26 juni.

Les mer om dette på : My Rotary - Member Center - International Convention. https://www.riconvention.org/en

GoToMeeting – Klubbmøte på nett
Rotary har kjøpt lisenser for «GoToMeeting» som kan brukes til å gjennomføre digitale møter. Distriktets DICO, Fred Loe, har lisensen og klubben kan og få tildelt en lisens og på den måten sette opp møter selv. Ta kontakt med Fred Loe (fred.loe@mimer.no ) for å få mer informasjon.

TV aksjonen
På årsmøtet i Norfo orienterte en interims komité, nedsatt av styret, om fremdriften på søknad om tildeling av TV aksjonen til Rotary og «End Polio». Komiteen anbefalte at vi gikk for å sende søknad i 2021 for gjennomføring i 2022 og at vi i mellomtiden søkte å forankre aksjonen i klubbene ved at distriktet på sitt årsmøte i år fremlegger anbefaling på hvordan søknadsprosessen og finansiering av TV-aksjonen er tenkt gjennomført og får dette godkjent hos klubbene.

Det er en forutsetning for Norfo at alle distriktene er godkjent av innsamlingskontrollen før Norfo kan sende frem en søknad. Vårt distrikt må få en autorisert eller godkjent revisor slik at distriktet kan bli godkjent av innsamlingskontrollen. Det er ikke behov for tilsvarende fra klubbene. På styremøtet var jeg positiv til at Rotary skal søke om å få TV aksjonen men sa dette måtte legges frem for klubbene for godkjenning.

Tider og frister

28. august                             "Fond for tiltak, utvikling og ungdomsarbeid" behandles på distriktets styremøter.
                                                  Frist for søknad 28. august, behandles på styremøtet den 11. september.
12.-13. september                  Distriktskonferanse i Geiranger for alle medlemmer med partnere i distriktet planlegges inntil videre for                                                           gjennomføring.
20.-21. februar                        Midtveissamling for distriktsledelsen på Dombås (AG, komiteledere, styret)
6.-7. eller 13.-14. mars           PETS for innkommende presidenter 2021 på Dombås
10. april                                     Styreseminar for klubbene på Østlandet på Gjøvik (Strand Hotell)
24. april                                    Styreseminar for klubbene på Vestlandet i Ålesund (Waterfront Ålesund)

Medlemstallet
Medlemstallet i distriktet var 1 juli 2019 på 1681, pr 3 april er det 1674 medlemmer. Da er det 7 færre enn da vi startet året. Det er fremdeles en måned igjen av rotaryåret og jeg håper vi kan klare å rekruttere slik at vi kommer opp på det antallet vi hadde ved årets begynnelse.

TRF

Innbetaling til Annual Fund: I snitt er det innbetalt 24 USD pr medlem i vårt distrikt hittil i år. Rotary har som målsetting 100 USD pr medlem pr år. Med månedlig trekk blir det ca 100,- NOK i måneden. Om en måned kommer nye løsninger for månedlige trekk der det blant annet er mulig for nye givere å registrere seg selv online, og legitimere seg med BankID. Mer kommer i neste nyhetsbrevet.

Ny styreleder i Norfo

DGE Roald Fiksdal er på årsmøtet i Norfo valgt til ny styreleder for kommende Rotaryår, vi gratulerer.

Fordeling av midler til Fond for tiltak, aktivitet og ungdomsarbeid:

Vedlagt ligger total liste over prosjekter som har fått støtte fra Fond for tiltak, aktivitet og ungdomsarbeid.
Det er innvilget/utbetalt totalt NOK 131.875,- til prosjekt frem til i dag.


Hilsen Vigdis Osbak
DG 2019-2020
vosbak@hotmail.com


 
NORFO søker prosjektleder

1. august 2020

NORFO søker prosjektleder

NORFO søker nå etter profesjonell prosjektleder til å lede arbeidet frem mot TV-aksjonen som går av stabelen høsten 2022. Interessert?

Søker NRK om TV-aksjonen 2022

20. juli 2020

Søker NRK om TV-aksjonen 2022

Rotary i Norge ved Norfo besluttet på Vårmøtet den 17. april 2020 å søke om NRKs TV-aksjonen i 2022. TV-aksjonen skal ha som formål å samle inn penger for en ekstraordinær innsats for å lykkes med å utrydde polio.

Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer