Guvernørens månedsbrev - juliVår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det nedenfor.


Hei alle gode Rotarianere i distrikt 2305!

Dette har vært litt av et år! På grunn av korona-pandemien har vi alle måtte holdt oss i ro på hjemstedet. Først nå kan vi tillate oss å møtes fysisk, om enn litt forsiktig foreløpig.

Vi måtte avlyse alle sentrale samlinger, og både PETS og styreseminarene har gått fløyten i år. Da er det godt å vite at vi har oppegående og dyktige ledere i alle klubber, og dere som nå overtatt som presidenter fra 1. juli er erfarne Rotarianere som har vært ute en vinternatt før! Så dette året kommer vi til å få til sammen på en god måte!

Jeg vil takke dere alle for tålmodighet og velvilje i denne underlige situasjonen. Vi har all grunn til å være stolt av at vi som en stor organisasjon har holdt oss lojalt til myndighetenes retningslinjer for å hindre smittespredning gjennom hele våren.

Det har kommet noe godt ut av dette også. Mange av oss har lært oss ny teknologi – vi har sett hverandre i møter på nettet! Både ordinære møter og kurs har gitt oss innsikt i nye måter å omgås på. Men det er ingenting som kan erstatte møtet ansikt til ansikt, så det skal bli godt å komme i gang igjen etter hvert.

Vi er likevel dessverre ikke helt i mål ennå. Den planlagte distriktskonferansen for alle medlemmer med ledsagere i Geiranger i september må flyttes til våren. Jeg vil komme tilbake til endelig dato så snart dette er avklart med Hotel Union, men det ser ut til å bli helga fredag 7. – søndag 9. mai 2021.

Verdenspresident Holger Knaack’s motto for Rotary-året 2020-21 er Rotary Opens Opportunities – Rotary åpner muligheter! Så nå håper jeg håper at aktiviteten i klubbene framover blir preget av alle mulighetene, og at livet gradvis begynner å komme tilbake til normalen igjen.

Mange klubber har allerede hatt dugnader, ruslemøter og ordinære møter, og fra høsten av ser det ut til at vi sakte, men sikkert kan se normale tilstander igjen. Det er uansett viktig at vi følger med på myndighetenes anvisninger. Jeg vet at flere medlemmer som av helsemessige årsaker er bekymret for å møtes fysisk har satt stor pris på en telefon fra presidenten eller en komiteleder.

Distriktsguvernører og presidenter kommer og går

Vigdis Osbak og jeg har hatt guvernørskifte. Fredag 26. juni møttes vi på Vestnes til høytidelig overrekkelse av guvernørkjedet, og kombinerte dette med at Elsa Rypdal overtok presidentklubba i Vestnes fra Elina Tomren.

Jeg vil få takke Vigdis for aktiv og iherdig innsats for å gjøre distriktsorganisasjonen bedre og enda mer tilpasset klubbenes behov. En samlende guvernør, alltid positiv og med et smil på lur!

Som innkommende guvernør har jeg sammen med Vigdis måttet legge om på alle planer denne våren. Vi rakk å avvikle distriktsledersamlingen på Dombås i februar, men så var det slutt. Det har vært en stor støtte for meg å kunne ivareta mye av forberedelsene for vårt Rotary-år gjennom de 7 assisterende guvernører. AG-ene har bistått klubbene etter behov, slik at materiell og kunnskap har kommet dit det skal. Andre i distriktsledelsen har arrangert nettkurs og gitt råd og veiledning på andre måter. Takk til dere alle!

Alle presentasjonene som skulle vært holdt under PETS er sendt alle innkommende presidenter, sammen med Håndbok 2020-21 og distriktets strategidokument. Håndboken ligger også ute på våre hjemmesider http://d2305.rotary.no/.

På RI sine nettsider er det et eget «læringssenter». For å få tilgang og kunne bruke dette må den enkelte logge seg inn på https://my.rotary.org/en.

Presidentene kan gå inn her https://learn.rotary.org/members/learn/lp/2/ClubPresidentBasics.

Klubbenes sekretær, kasserer og komiteledere finner mer her https://learn.rotary.org/members/learn/catalog.

Guvernørens besøk i klubbene høsten 2020

Jeg ser fram til å lede distriktet dette nye Rotary-året. Eva og jeg gleder oss til alle besøkene i våre 50 klubber. For denne høsten hadde jeg tenkt skulle gå som normalt, og møtekalenderen er ferdig. Den blir sendt til klubbpresidentene i disse dager, og jeg ber dere legge datoen inn i møtekalenderen straks.

Rutinen i møtet er at guvernøren først får en orientering fra styret om tingenes tilstand, og gjerne noen ord om klubbens forventninger til guvernøren og distriktet. Deretter blir det medlemsmøte, hvor jeg gjerne vil få sagt noen ord om Rotary på distrikts- og verdensbasis, med verdenspresidentens motto. Det ville være hyggelig om dere tar med ledsagere i medlemsmøtet!

Noen klubber har ønsket felles guvernørbesøk sammen med andre klubber, men de fleste vil som før gjerne ha guvernøren for seg selv.

Med Rotary-hilsen
Roald Fiksdal
distriktsguvernør 2020-21Eva Fiksdal, Roald Fiksdal, Rotary International President Holger Knaack, Susanne Knaack. 
NORFO søker prosjektleder

1. august 2020

NORFO søker prosjektleder

NORFO søker nå etter profesjonell prosjektleder til å lede arbeidet frem mot TV-aksjonen som går av stabelen høsten 2022. Interessert?

Søker NRK om TV-aksjonen 2022

20. juli 2020

Søker NRK om TV-aksjonen 2022

Rotary i Norge ved Norfo besluttet på Vårmøtet den 17. april 2020 å søke om NRKs TV-aksjonen i 2022. TV-aksjonen skal ha som formål å samle inn penger for en ekstraordinær innsats for å lykkes med å utrydde polio.

Guvernørens månedsbrev - juli

3. juli 2020

Guvernørens månedsbrev - juli

Vår nye distriktsguvernør, Roald Fiksdal, har nå sendt ut sitt første nyhetsbrev til de 50 klubbene i vårt distrikt. Du kan lese det her.

Guvernørskifte i distriktet

27. juni 2020

Guvernørskifte i distriktet

Den 26. juni ble det gjennomført guvernørskiftet i Distrikt 2305. Den høytidelige begivenheten fant sted på Vestnes Fjordhotell med over 20 gjester til stede.

Presidentskifte på grensen

25. juni 2020

Presidentskifte på grensen

Det nærmer seg nytt rotaryår og alle klubbene i distriktet har nå gjennomført presidentskifte. I år ble dette litt spesielt i Eda/Eidskog Rotaryklubb, som har medlemmer både i Sverige og Norge.

Guvernørens månedsbrev - juni

15. juni 2020

Guvernørens månedsbrev - juni

Guvernørens månedsbrev for juni er nå sendt ut til klubbene. Du kan også lese det her.

Redusert kontingent for studenter!

7. juni 2020

Redusert kontingent for studenter!

I møtet den 27. mars vedtok styret i distriktet en prøveordning som vil gi studenter redusert kontingent fra og med kommende rotaryår som starter 1. juli.

Bli med på årets digitale Convention!

6. juni 2020

Bli med på årets digitale Convention!

Nå kan du melde deg på 2020 Rotary Virtual Convention! Nyt dette flotte arrangementet hjemmefra i perioden 20.-26. juni. Det vil ikke koste deg noe, men det vil gi deg mye!

Hyppige og effektive møter

5. juni 2020

Hyppige og effektive møter

Det 8. styremøtet i distriktet dette rotaryåret ble gjennomført fredag 5. juni. Takket være digitale plattformer har vårens styremøter vært hyppige, og svært effektive.

Distriktsguvernøren møtte presidentene

28. mai 2020

Distriktsguvernøren møtte presidentene

Den 27. mai var årets klubbpresidenter inviterte til et digitalt møte med distriktsguvernør Vigdis Osbak og distriktsledelsen. Her var det fullt oppmøte, med over 60 deltakere!

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer