UNGDOM / INTERNASJONALT UNGDOMSARBEID / SHORT TERM, CAMPS OG ROUNDTRIPS


Short Term Youth Exchange

Short Term Youth Exchange er et program som inneholder sommerleirer, camps og familieutveksling.

Hva omfatter dette programmet?

Short Term Youth Exchange (sommerleirer, camps, familieutveksling) har en varighet på et par uker og oppover til noen flere uker. Med unntak av familieutveksling er det ingen utveksling forbundet med dette programmet. Den som sender ut en ungdom har ikke krav om å ta imot. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i dette programmet.

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan delta. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv

Hvem kan delta?

I utgangspunktet kan ungdom mellom 15 – 24 år delta på disse sommerleirene. Arrangørene eller klubbene som inviterer setter aldersgrenser for sine arrangement. Grunnen til dette er ønske om å få en gruppe som er forholdsvis likt aldersmessig sammensatt.

Den som søker må være utadvendt og sosial. Hensikten med at Rotary har dette tilbudet er nettopp å bli kjent med andre land sin kultur og levemåte. Språket på disse samlingene er engelsk så den som søker må beherske dette tilfredsstillende. Deltagerne vil bli som hovedregel bli innlosjert i forskjellige vertsfamilier og vil få innsyn i det aktuelle landet sin måte å leve på. Gjennom samvær med andre deltagere vil han også få innsyn i andre land og hvordan de har det. Kanskje spesielt forhold som berører ungdom som utdannelse og muligheter videre i livet. Videre vil man selvsagt bygge nettverk som kan komme til nytte senere i livet.

Hvordan fungerer dette?

Fra januar til april blir mange forskjellige sommerleirer presentert. De fleste land i Europa og noen utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 100 sommerleirer rundt omkring. Invitasjonene som kommer har informasjon om alder, antall deltagere, tidspunkt og program for samlingen. Sommerleirene har gjerne et tema og det kan være så mangt alt fra dykking, seiling, kultur, sykling, musikk, osv. Liste over de forskjellige tilbudene blir lagt ut på http://rotary.no så snart det kommer invitasjoner. Etter hvert blir denne listen oppdatert jevnlig.

Den som vil delta på en slik sommerleir må sende inn en søknad til nærmeste Rotaryklubb. Søknad kan også sendes til ansvarlig i Rotary-distriktet. Det er viktig at denne kommer så snart som mulig etter at en sommerleir er annonsert da den kan være fullbooket etter en stund.

Søknadskjemaet ligger på www.rotary.no og kan lastes ned derfra. Den som får plass på en sommerleir må betale kr 1.000 i gebyr. 
Det innebærer ikke gebyr med å sende inn en søknad.

Hvorfor er dette viktig?

Ungdomsutvekslingen er et av de store programmene innenfor vårt internasjonale arbeid og engasjement for fred og verdensforståelse. Årlig utveksles 8 – 9.000 ungdommer gjennom dette programmet og svært mange rotarianere er engasjert i dette arbeidet.

Denne delen av Rotary skaper også grunnlaget for neste generasjon rotarianere. Det er ingen tvil at en positiv tilknytning og opplevelse gjennom en rotaryklubb gjør at de på en senere fase i livet kan komme inn som medlemmer av Rotary.

Kontakt i Multidistriktet

Multidistriktet er tilrettelegger for arbeidet i forbindelse med ungdomsutvekslingen i Norge. En viktig del av arbeidet er å legge til rette eller være støttespillere for klubber/distrikt.

Programmene administreres av:
Vivianne Jodalen
Engelia 37
2019 Skedsmokorset
Mobil: +47 93 08 43 45
Fasttelefon: +47 63 87 52 06 
vjodalen@online.no

Dersom du vil delta på sommerleir bør du ta kontakt med nærmeste Rotaryklubb eller ansvarlig i ditt distrikt som kan hjelpe deg videre.

I D2305 som omfatter Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal og Eda i Sverige er ansvarlig:

Anja Michaelis
Vorpenesstranda 8, 6390 Vestnes
Mobil: 480 38 040
anja.michaelis@web.de

Multidistrikt Norge
Leder: Roald Fiksdal
Mobil: +47 99 58 90 40
E-post: mdyeo@rotary.no


Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer