UNGDOM / RYLA


RYLA - Rotary Youth Leadership Award

RYLA er et seminar om ledelse og samspill mellom mennesker. RYLA arrangeres av Rotary, og er et tilbud til deg som er ung og som har interesse for å lære mer om dette. 

Du kan allerede være leder, ha ambisjoner om å bli leder, eller bare være nysgjerrig på temaet. Du kan være i jobb, studere eller være engasjert på annen måte. Spredning i alder og bakgrunn skaper dynamikk og spennende diskusjoner, og gir større utbytte til alle som deltar.

RYLA gjennomføres som et 2-3 dagers seminar. I tillegg til faglig utbytte, gir dette mulighet til å bli kjent med nye mennesker og bygge nettverk.

Gjennom foredrag og gruppearbeid tas det opp aktuelle og spennende problemstillinger en møter som leder og i andre sammenhenger i samspill mellom mennesker. Seminarene har en praktisk innfallsvinkel, hvor foredragsholderne også bruker eksempler basert på sine egne erfaringer.

Deltakelse på RYLA er gratis for deg som deltaker, kostnadene dekkes av lokale Rotary-klubber og våre sponsorer. 


To årlige seminar

Rotary distrikt 2305 arrangerer to årlige RYLA-seminar:

Om dette er interessant og du har lyst til å delta, ta kontakt med din lokale Rotaryklubb eller arrangørene av det aktuelle seminaret. 

Følg RYLA på 

Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer