STYRENDE DOKUMENTER / KOMMUNIKASJONSPLAN


Kommunikasjonsplan for Rotary i Norge 2018-2021

Rotary i Norge har nå utarbeidet en overordnet kommunikasjonsplan for Rotary i Norge gjeldende for perioden 2018-2021. Denne planen, som ble vedtatt av alle Distriktsguvernørene under Vårmøtet i NORFO den 13. april 2018, legger rammene for PR- og kommunikasjonsaktivitetene for NORFO og alle distriktene og klubbene i Norge de kommende årene. 

Ta gjerne kontakt med leder i distriktets Kommunikasjonskomite dersom det er spørsmål knyttet til planen - eller om dere har behov for lokal bistand til gjennomføring av de skisserte aktivitetene.

Kommunikasjonsplan 2018-2021 finner du ved å følge denne lenken.


Sosiale medier

Relevante lenker

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2019-2020

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer